Tháng Bảy 2015 - Đấu giá Thịnh Trí

  BỘ TƯ PHÁP   Số: 23/2010/TT-BTP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010   THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của

Chi tiết...

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Số: 17/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH Về bán đấu giá tài sản __________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Chi tiết...

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ 358 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM ĐT: (08)3771009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————   QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ******* Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp

Chi tiết...

Bước 1: Người có tài sản bán đấu giá[1] lựa chọn công ty CPTM Thịnh Trí và gửi hồ sơ bán đấu giá theo yêu cầu của công ty CPTM Thịnh Trí. Sau đó, công ty tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ tiếp đến sẽ thông báo đến cho khách hàng một số

Chi tiết...

Người tham gia đấu giá tài sản:  Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Người không được tham gia đấu giá

Chi tiết...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 42/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu

Chi tiết...

ỦY BAN NHÂN DÂN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18/2011/CT-UBND                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011 CHỈ THỊ Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP

Chi tiết...

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 125/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY

Chi tiết...

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 4 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3931 5336 (6 lines) Hotline: 18006365
Email: daugiathinhtri@gmail.com
Website: www.daugiathinhtri.vn

Chi nhánh Quận 7:
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37713009 Fax: (028) 37713010

Chi nhánh Quận 1:
Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu , P. Nguyễn Thái Bình , Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.144.862 (4 lines) - hotline:0915.779.779


Chi nhánh Đồng Phú:
Địa chỉ: 480 ĐT 741, Tân An, Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (0271) 38.33.277 Fax: (0271) 38.33.288

Scroll to Top