IPO Cơ khí Đóng tàu - Vinacomin thu về hơn 26 tỷ đồng - Đấu giá Thịnh Trí

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cơ khí Đóng tàu – Vinacomin

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.127.000 cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 4 NĐT

– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 3.381.200 cổ phần

– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu

– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 3.381.000 cổ phần

– Khối lượng đặt cao nhất: 1.127.000 cổ phần

– Khối lượng đặt thấp nhất: 1.127.000 cổ phần

– Giá đặt mua cao nhất: 23.500 đồng/cổ phần

– Giá đặt mua thấp nhất: 10.500 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công cao nhất: 23.500 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công thấp nhất: 23.500 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công bình quân: 23.500 đồng/cổ phần

– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

– Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.127.000 cổ phần

Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

– Tổng giá trị cổ phần bán được: 26.484.500.000 đồng

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/06/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/07/2015

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/06/2015 đến ngày 30/06/2015

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 4 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3931 5336 (6 lines) Hotline: 18006365
Email: daugiathinhtri@gmail.com
Website: www.daugiathinhtri.vn

Chi nhánh Quận 7:
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37713009 Fax: (028) 37713010

Chi nhánh Quận 1:
Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu , P. Nguyễn Thái Bình , Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.144.862 (4 lines) - hotline:0915.779.779


Chi nhánh Đồng Phú:
Địa chỉ: 480 ĐT 741, Tân An, Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (0271) 38.33.277 Fax: (0271) 38.33.288

Scroll to Top