IPO Nội thất Xuân Hòa - Lượng đặt mua đạt 159% lượng chào bán - Đấu giá Thịnh Trí

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Nội thất Xuân Hòa

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 201.000.000.000 đồng (Hai trăm linh một tỷ đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.434.800 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 51 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 50 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 8.617.700 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 300.000 CP              Cá nhân: 8.317.700 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/06/2015

Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 26/06/2015

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 4 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3931 5336 (6 lines) Hotline: 18006365
Email: daugiathinhtri@gmail.com
Website: www.daugiathinhtri.vn

Chi nhánh Quận 7:
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37713009 Fax: (028) 37713010

Chi nhánh Quận 1:
Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu , P. Nguyễn Thái Bình , Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.144.862 (4 lines) - hotline:0915.779.779


Chi nhánh Đồng Phú:
Địa chỉ: 480 ĐT 741, Tân An, Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (0271) 38.33.277 Fax: (0271) 38.33.288

Scroll to Top