Liên hệ

1. Trụ sở chính:
Địa chỉ: 4 Trần  Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3931 5336 (6lines) – Hotline: 18006365
Email: daugiathinhtri@gmail.com
Website: www.daugiathinhtri.vn

2. Chi nhánh Quận 7:
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37713009 Fax: (028) 37713010

3. Chi nhánh Quận 1:
Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu , P. Nguyễn Thái Bình , Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 39.144.862 Fax: (028) 39.141.825

4. Chi nhánh Đồng Phú:
Địa chỉ: 480 ĐT 741, Tân An, Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (0271) 38.33.277 Fax: (0271) 38.33.288

Hotline: 18006365

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 4 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3931 5336 (6 lines) Hotline: 18006365
Email: daugiathinhtri@gmail.com
Website: www.daugiathinhtri.vn

Chi nhánh Quận 7:
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37713009 Fax: (028) 37713010

Chi nhánh Quận 1:
Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu , P. Nguyễn Thái Bình , Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.144.862 (4 lines) - hotline:0915.779.779


Chi nhánh Đồng Phú:
Địa chỉ: 480 ĐT 741, Tân An, Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (0271) 38.33.277 Fax: (0271) 38.33.288

Scroll to Top