Thủ Tục Đấu Giá Cho Khách Hàng Có Nhu Cầu Bán Đấu Giá Tài Sản - Đấu giá Thịnh Trí

Thủ Tục Đấu Giá Cho Khách Hàng Có Nhu Cầu Bán Đấu Giá Tài Sản

 

Bước 1: Người có tài sản bán đấu giá lựa chọn công ty CPTM Thịnh Trí và gửi hồ sơ bán đấu giá theo yêu cầu của công ty CPTM Thịnh Trí. Sau đó, công ty tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ tiếp đến sẽ thông báo đến cho khách hàng một số thông tin như:

Hồ sơ gồm:

 • Chứng minh năng lực hoạt động đấu giá (đóng dấu đỏ).
 • Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (mẫu).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Thịnh Trí (sao y)
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần Thịnh Trí (sao y)
 • Giấy xác nhận danh sách đấu giá viên của Sở tư pháp Bình Phước (photo)
 • Giấy xác nhận đấu giá viên của Sở tư pháp TP.HCM (sao y)
 • Các chứng chỉ hành nghề đấu giá viên của công ty (sao y)

Bước 2: Soạn hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Bươc 3: Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Bước 4: Ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản

Bước 5: Niêm yết việc đấu giá tài sản:

 1. Đối với tài sản là động sản phải niêm yết tại:
 • Trụ sở bán đấu giá: Cty CPTM Thịnh Trí
 • Nơi trưng bày tài sản hoặc nơi gởi, giữ tài sản
 • Nơi tổ chức cuộc đấu giá
 1. Đối với tài sản là bất động sản phải niêm yết tại:
 • Trụ sở của Cty CPTM Thịnh Trí
 • Nơi tổ chức cuộc đấu giá
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản

Bước 6: Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản.

Ra thông báo bán đấu giá, đăng thông báo bán đấu giá công khai ít nhất 02 lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá

tài sản, mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc

Bước 7: Bán hồ sơ đấu giá

Hồ sơ gồm:

 • Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu công ty CPTM Thịnh Trí)
 • Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá
 • Quy chế cuộc đấu giá (Do công ty CPTM Thịnh Trí ban hành)
 • Thông báo đấu giá (Do công ty CPTM Thịnh Trí ban hành)

Bước 8: Đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ những giấy tờ sau:

 • Phiếu đăng ký tham gia đấu giá
 • Giấy tờ tuỳ thân của người tham gia đấu giá
 • Chứng từ ngân hàng về tiền việc nộp đặt trước
 • Trường hợp hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà không có người đăng ký tham gia đấu giá:

Ra thông báo về việc không có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản gửi tới người có tài sản đấu giá, tùy thuộc vào sự phản hồi của người có tài sản, Cty tiếp tục thực hiện lại các bước từ 5 → 8.

Bước 9: Thông báo danh sách khách hàng tham gia đấu giá đến người có tài sản đấu giá, mời cử người đại diện tham dự buổi đấu giá

Bước 10: Đấu giá

_ Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt tại buổi đấu giá

_ Nội dung của buổi đấu giá được thể hiện tại biên bản đấu giá.

Bước 11: Trả tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá:

*Chuẩn bị

–    Ủy nhiệm chi tương ứng số lượng người đăng ký tham gia trừ lại một người trúng đấu giá

 • Đưa sếp Huy ký trước Ủy nhiệm chi và đóng dấu Cty
 • Sau buổi đấu giá, ghi tên người không trúng đấu giá vào ủy nhiệm chi và bàn giao cho họ, việc giao nhận phải lập biên bản

Bước 12: Thông báo kết quả về việc bán đấu giá gửi cho tài người có sản bán đấu giá

 • Sau khi kết thúc buổi đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc Cty CPTM Thịnh Trí lập danh sách người trúng đấu giá kèm theo biên bản cuộc đấu giá gởi đến người có tái sản đấu giá.

Bước 13: Thanh lý hợp đồng đấu giá gồm:

 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Bảng kê thù lao dịch vụ đấu giá
 • Phiếu đề nghị thanh toán
 • Xuất hóa đơn tài chính
 • Đồng thời chuyển lại tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cộng với tiền bán hồ sơ đấu giá sau khi đã trừ thù lao dịch vụ đấu giá.

 

 

 

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 4 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3931 5336 (6 lines) Hotline: 18006365
Email: daugiathinhtri@gmail.com
Website: www.daugiathinhtri.vn

Chi nhánh Quận 7:
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37713009 Fax: (028) 37713010

Chi nhánh Quận 1:
Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu , P. Nguyễn Thái Bình , Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.144.862 (4 lines) - hotline:0915.779.779


Chi nhánh Đồng Phú:
Địa chỉ: 480 ĐT 741, Tân An, Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (0271) 38.33.277 Fax: (0271) 38.33.288

Scroll to Top