VNPT đấu giá 1,3 triệu cổ phần Tin học – Viễn thông Hàng không - Đấu giá Thịnh Trí

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Tin học – Viễn thông Hàng không

Địa chỉ: Tòa nhà Airimex, 414 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04.35182072                    Fax : 04. 35182067

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động viễn thông khác (Đại lý dịch vụ viễn thông; cung cấp dịch vụ, đại lý Internet); Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, dịch vụ thông tin (trừ các loại thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra); Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản xuất, tích hợp, đào tạo cho thuê các nguồn phục hội dữ liệu sau thảm họa, các dịch vụ phục hồi dữ liệu (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); Tư vấn và cung cấp dịch vụ cho thuê nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong nước, nguồn dữ liệu, hỗ trợ qua điện thoại (trừ các thông tin nhà nước cấm) và các dịch vụ cho thuê các quy trình nghiệp vụ;…

Vốn điều lệ: 58.031.660.000 đồng (Năm mươi tám tỷ không trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá : 1.320.000 cổ phần (Một triệu ba trăm hai mươi nghìn) cổ phần

Giá khởi điểm: 16.900 (mười sáu nghìn chín trăm) đồng/ cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thời gian và địa điểm đấu giá: dự kiến 8h30 ngày 22/7/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Phòng Văn Thư) trước 16 giờ 00 phút ngày 23/6/2015

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 4 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3931 5336 (6 lines) Hotline: 18006365
Email: daugiathinhtri@gmail.com
Website: www.daugiathinhtri.vn

Chi nhánh Quận 7:
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37713009 Fax: (028) 37713010

Chi nhánh Quận 1:
Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu , P. Nguyễn Thái Bình , Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.144.862 (4 lines) - hotline:0915.779.779


Chi nhánh Đồng Phú:
Địa chỉ: 480 ĐT 741, Tân An, Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (0271) 38.33.277 Fax: (0271) 38.33.288

Scroll to Top